Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: Poczta Polska
Rok: 2003
interesów
Jedna z najistotniejszych poprawek z punktu widzenia rentowności naszego przedsiębiorstwa odnosi się do art. 45 mówiącego o prawie do wyłączności świadczenia usług powszechnych przez operatora publicznego. Zaproponowano m.in. nowy zapis ust. 2, wprowadzając inny sposób naliczania pięciokrotnie wyższej ceny, jaką powinien za usługę zastrzeżoną pobierać operator nie będący operatorem publicznym. W projekcie rządowym proponowano, by punktem odniesienia była cena pobiera na przez operatora publicznego w dniu wejścia w życie ustawy - a więc 1 stycznia 2003 r. Nowa propozycja zakłada, iż takim punktem odniesienia byłyby ceny obowiązujące w danym czasie, odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym. Zdaniem przedstawicieli Poczty Polskiej
interesów&lt;/&gt;<br>Jedna z najistotniejszych poprawek z punktu widzenia rentowności naszego przedsiębiorstwa odnosi się do art. 45 mówiącego o prawie do wyłączności świadczenia usług powszechnych przez operatora publicznego. Zaproponowano m.in. nowy zapis ust. 2, wprowadzając inny sposób naliczania pięciokrotnie wyższej ceny, jaką powinien za usługę zastrzeżoną pobierać operator nie będący operatorem publicznym. W projekcie rządowym proponowano, by punktem odniesienia była cena pobiera na przez operatora publicznego w dniu wejścia w życie ustawy - a więc 1 stycznia 2003 r. Nowa propozycja zakłada, iż takim punktem odniesienia byłyby ceny obowiązujące w danym czasie, odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym. Zdaniem przedstawicieli Poczty Polskiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego