Typ tekstu: Książka
Autor: Meissner Krzysztof
Tytuł: Klasyczna teoria pola
Rok: 2002
działanie . i rozwiązanie musi zawierać obydwie chiralności. Dla równania bezmasowego możliwe jest rzutowanie rozwiązania na dwie niezależne chiralności (co było do tej pory stosowane w modelu standardowym z bezmasowymi neutrinami, gdzie występowały neutrina lewe, a nie było neutrin prawych).
Zwróćmy uwagę, że operator chiralności . (3.45) nie jest tożsamy z operatorem
skrętności . (3.44). Jednak dla stanów . spełniających bezmasowe równanie Diraca

stan . może być naraz stanem własnym operatorów . i . , czyli mieć określoną chiralność i skrętność (co wynika z faktu, że operatory te ze sobą komutują, a bezmasowe równanie Diraca nie miesza stanów o różnej chiralności). Istnieje wtedy związek miedzy wartością własną
działanie . i rozwiązanie musi zawierać obydwie chiralności. Dla równania bezmasowego możliwe jest rzutowanie rozwiązania na dwie niezależne chiralności (co było do tej pory stosowane w modelu standardowym z bezmasowymi neutrinami, gdzie występowały neutrina lewe, a nie było neutrin prawych). <br>Zwróćmy uwagę, że operator chiralności . (3.45) nie jest tożsamy z operatorem <br>skrętności . (3.44). Jednak dla stanów . spełniających bezmasowe równanie Diraca <br>&lt;gap&gt;<br>stan . może być naraz stanem własnym operatorów . i . , czyli mieć określoną chiralność i skrętność (co wynika z faktu, że operatory te ze sobą komutują, a bezmasowe równanie Diraca nie miesza stanów o różnej chiralności). Istnieje wtedy związek miedzy wartością własną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego