Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2005
Abonent, żądający blokady, będzie musiał udowodnić, że jest właścicielem skradzionego aparatu. Należy w tym celu przedstawić umowę z operatorem, rachunek za aparat albo opakowanie od telefonu, na którym jest numer IMEI. Właściciel telefonu musi również okazać dokument potwierdzający zgłoszenie kradzieży na policji i wypełnić odpowiedni wniosek. W celu zablokowania telefonów, operatorzy będą mogli wymieniać się informacjami identyfikującym skradzione aparaty. Na wykonanie czynności zablokowania telefonu operator ma 1 dzień licząc odpowiednio od daty zgłoszenia kradzieży lub poinformowania go o tym fakcie przez innego przedsiębiorcę. Gwarantuje to, że skradziony aparat nie będzie mógł być wykorzystany w żadnej sieci operatorów krajowych.
Dla właścicieli telefonów
Abonent, żądający blokady, będzie musiał udowodnić, że jest właścicielem skradzionego aparatu. Należy w tym celu przedstawić umowę z operatorem, rachunek za aparat albo opakowanie od telefonu, na którym jest numer IMEI. Właściciel telefonu musi również okazać dokument potwierdzający zgłoszenie kradzieży na policji i wypełnić odpowiedni wniosek. W celu zablokowania telefonów, operatorzy będą mogli wymieniać się informacjami identyfikującym skradzione aparaty. Na wykonanie czynności zablokowania telefonu operator ma 1 dzień licząc odpowiednio od daty zgłoszenia kradzieży lub poinformowania go o tym fakcie przez innego przedsiębiorcę. Gwarantuje to, że skradziony aparat nie będzie mógł być wykorzystany w żadnej sieci operatorów krajowych. <br>Dla właścicieli telefonów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego