Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
powietrzu i ((...)) w glinie. Obraz jonizacji właściwej dla fragmentów rozszczepienia pokazano na rys. 5.3b.
Jonizacją całkowitą nazywamy jonizację, jaka zaszła na całej długości zasięgu.
Na rysunku 5.4 podano krzywe zasięgu cząstek ((...)) w powietrzu, tkance żywej, glinie i miedzi, jako funkcję energii.


Mechanizm działania liczników proporcjonalnych i G-M opiera się w zasadniczej mierze na obecności fotonów. Z kolei procesy powstawania fotonów zależą od rodzaju gazu wypełniającego licznik. Tworzy to złożony, wzajemnie zależny układ, który można wykorzystać, regulując skład mieszaniny gazowej w liczniku.
Proces tworzenia i działania fotonów można przedstawić następująco:
1. a) Zderzenia niesprężyste atomów i cząsteczek z elektronami doprowadzają
powietrzu i ((...)) w glinie. Obraz jonizacji właściwej dla fragmentów rozszczepienia pokazano na rys. 5.3b.<br> Jonizacją całkowitą nazywamy jonizację, jaka zaszła na całej długości zasięgu. <br> Na rysunku 5.4 podano krzywe zasięgu cząstek ((...)) w powietrzu, tkance żywej, glinie i miedzi, jako funkcję energii.<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br> Mechanizm działania liczników proporcjonalnych i G-M opiera się w zasadniczej mierze na obecności fotonów. Z kolei procesy powstawania fotonów zależą od rodzaju gazu wypełniającego licznik. Tworzy to złożony, wzajemnie zależny układ, który można wykorzystać, regulując skład mieszaniny gazowej w liczniku.<br> Proces tworzenia i działania fotonów można przedstawić następująco:<br> 1. a) Zderzenia niesprężyste atomów i cząsteczek z elektronami doprowadzają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego