Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
i skoro pozwalają na wyciągnięcie identycznych wniosków, dwie te metody wypada uznać za równoważne (z tym oczywiście, że w rozmaitych przypadkach jedna z nich może się okazywać praktycznie wygodniejsza od drugiej i na odwrót). Scharakteryzujmy więc tylko pokrótce ujęcie tego kanonu przez Milla.
Mill - jak wiadomo - twierdził, że metoda różnicy opiera się na eksperymencie trudnym nieraz w praktyce do wykonania; że natomiast metoda zgodności wymaga przeprowadzenia kilku obserwacji, które na ogół stosunkowo łatwo jest poczynić. Z drugiej strony jednak Mill uważał, jak się zdaje, kanon zgodności za zawodny sposób wnioskowania (nawet ze względu na przyjęte założenia) - w przeciwieństwie do kanonu różnicy, który
i skoro pozwalają na wyciągnięcie identycznych wniosków, dwie te metody wypada uznać za równoważne (z tym oczywiście, że w rozmaitych przypadkach jedna z nich może się okazywać praktycznie wygodniejsza od drugiej i na odwrót). Scharakteryzujmy więc tylko pokrótce ujęcie tego kanonu przez Milla.<br> Mill - jak wiadomo - twierdził, że metoda różnicy opiera się na eksperymencie trudnym nieraz w praktyce do wykonania; że natomiast metoda zgodności wymaga przeprowadzenia kilku obserwacji, które na ogół stosunkowo łatwo jest poczynić. Z drugiej strony jednak Mill uważał, jak się zdaje, kanon zgodności za zawodny sposób wnioskowania (nawet ze względu na przyjęte założenia) - w przeciwieństwie do kanonu różnicy, który
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego