Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
opuścić jądro, musiałaby przejść ponad barierą; powinniśmy zatem obserwować cząstki , emitowane z jądra z energią większą niż wysokość bariery. Tymczasem energie cząstek , obserwowane w przemianach promieniotwórczych, nie przekraczają 10MeV. W ramach próby klasycznego opisu emisja cząstki z jądra promieniotwórczego jest więc po prostu niemożliwa!
Opis kwantowy, zaproponowany przez G. Gamowa, opiera się na dwóch podstawowych założeniach: - Cząstka (układ dwóch protonów i dwóch neutronów) nie powstaje w procesie rozpadu jądra, lecz w nim już istnieje w jakimś stanie energii wewnątrz studni, otoczonej barierą potencjału (to założenie przyjęliśmy także w próbie podejścia klasycznego). - Cząstka , jako obiekt kwantowy opisywany funkcją falową , może przenikać przez barierę
opuścić jądro, musiałaby przejść ponad barierą; powinniśmy zatem obserwować cząstki , emitowane z jądra z energią większą niż wysokość bariery. Tymczasem energie cząstek , obserwowane w przemianach promieniotwórczych, nie przekraczają 10MeV. W ramach próby klasycznego opisu emisja cząstki z jądra promieniotwórczego jest więc po prostu niemożliwa! <br>Opis kwantowy, zaproponowany przez &lt;name type="person"&gt;G. Gamowa&lt;/&gt;, opiera się na dwóch podstawowych założeniach: - Cząstka (układ dwóch protonów i dwóch neutronów) nie powstaje w procesie rozpadu jądra, lecz w nim już istnieje w jakimś stanie energii wewnątrz studni, otoczonej barierą potencjału (to założenie przyjęliśmy także w próbie podejścia klasycznego). - Cząstka , jako obiekt kwantowy opisywany funkcją falową , może przenikać przez barierę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego