Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
zakres kognicji oraz szczególne konstrukcje prawne, stosowane w postępowaniu przed nim. Ewentualne uchybienia popełnione w postępowaniu przed Urz. An. nie mogą być przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym sąd antymonopolowy ustosunkowuje się do decyzji Urzędu, może również spór rozstrzygnąć merytorycznie. Po raz kolejny ustawodawca podważył więc tradycyjne reguły, na których opiera się rozdział postępowania administracyjnego i cywilnego. Nie ułatwia to oceny charakteru sądu antymonopolowego oraz postępowania w sprawach antymonopolowych.
I. Postępowanie przed Urzędem Antymonopolowym
1. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 1990 r. nie zawiera przepisu, który stanowiłby wprost, że w postępowaniu przed Urz. An., o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie
zakres kognicji oraz szczególne konstrukcje prawne, stosowane w postępowaniu przed nim. &lt;page nr=33&gt; Ewentualne uchybienia popełnione w postępowaniu przed Urz. An. nie mogą być przedmiotem postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym sąd antymonopolowy ustosunkowuje się do decyzji Urzędu, może również spór rozstrzygnąć merytorycznie. Po raz kolejny ustawodawca podważył więc tradycyjne reguły, na których opiera się rozdział postępowania administracyjnego i cywilnego. Nie ułatwia to oceny charakteru sądu antymonopolowego oraz postępowania w sprawach antymonopolowych.<br>I. &lt;tit1&gt;Postępowanie przed Urzędem Antymonopolowym&lt;/tit1&gt;<br>1. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 1990 r. nie zawiera przepisu, który stanowiłby wprost, że w postępowaniu przed Urz. An., o ile ustawa nie stanowi inaczej, zastosowanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego