Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Trybuna Wolności
Nr: 26
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1950
szkół, ale również, jakimi metodami pedagogicznymi profesorowie doszli do tak pięknych rezultatów.
Jest rzeczą oczywistą, że tak metody, jak i warunki materialne sprzyjające tej pracy wynikają z samej natury ustroju socjalistycznego.
Jeśli chodzi o stronę pedagogiczną, to opiera się ona na świadomej dyscyplinie i wzajemnym zaufaniu między nauczycielem a uczniem, opiera się na zasadzie zniesienia wszelkich sztucznych przegród między starymi a młodymi.
Troskliwa opieka rządu nad rozwojem kultury i sztuki, nad pracownikami kultury, stwarza klimat i warunki dla wspaniałego rozkwitu nowych kadr, nowych talentów.
Nie ulega wątpliwości, że doświadczenia radzieckie, z którymi zapoznała się delegacja przyczynią się do szybszego rozwoju kultury w
szkół, ale również, jakimi metodami pedagogicznymi profesorowie doszli do tak pięknych rezultatów.<br>Jest rzeczą oczywistą, że tak metody, jak i warunki materialne sprzyjające tej pracy wynikają z samej natury ustroju socjalistycznego. <br>Jeśli chodzi o stronę pedagogiczną, to opiera się ona na świadomej dyscyplinie i wzajemnym zaufaniu między nauczycielem a uczniem, opiera się na zasadzie zniesienia wszelkich sztucznych przegród między starymi a młodymi. <br>Troskliwa opieka rządu nad rozwojem kultury i sztuki, nad pracownikami kultury, stwarza klimat i warunki dla wspaniałego rozkwitu nowych kadr, nowych talentów. <br>Nie ulega wątpliwości, że doświadczenia radzieckie, z którymi zapoznała się delegacja przyczynią się do szybszego rozwoju kultury w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego