Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
między zmiennymi środowiska i uwzględnianie wpływów działalności ludzkiej na przyrodę. Dzieli natomiast przedmiot badań, jakim w ekologii krajobrazu są zmienne przyrodnicze kształtujące krajobraz (Richling, Solon 1996), podczas gdy geoekologia zajmuje się człowiekiem w środowisku przyrodniczym i skutkami jego obecności, zarówno dla niego samego, jak i dla przyrody. Ekologia krajobrazu ponadto opiera się głównie na badaniach regionalnych, a geoekologia - typologiczno-przestrzennych. Spośród innych nauk szczególnie bliskie więzy łączą geoekologię z socjologią, a zwłaszcza socjoekologią. Dotyczą one zarówno sfery teoretycznej, jak i metodologicznej. Odnosi się to zwłaszcza do socjoekologii w jej klasycznym ujęciu, sformułowanym przez Parka i Burgessa (1921), Barrowsa (1923) i Alihana (1938
między zmiennymi środowiska i uwzględnianie wpływów działalności ludzkiej na przyrodę. Dzieli natomiast przedmiot badań, jakim w ekologii krajobrazu są zmienne przyrodnicze kształtujące krajobraz (Richling, Solon 1996), podczas gdy geoekologia zajmuje się człowiekiem w środowisku przyrodniczym i skutkami jego obecności, zarówno dla niego samego, jak i dla przyrody. Ekologia krajobrazu ponadto opiera się głównie na badaniach regionalnych, a geoekologia - typologiczno-przestrzennych. Spośród innych nauk szczególnie bliskie więzy łączą geoekologię z socjologią, a zwłaszcza socjoekologią. Dotyczą one zarówno sfery teoretycznej, jak i metodologicznej. Odnosi się to zwłaszcza do socjoekologii w jej klasycznym ujęciu, sformułowanym przez Parka i Burgessa (1921), Barrowsa (1923) i Alihana (1938
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego