Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
części pracowników i nie poszukiwano odpowiednio wyżej lub inaczej wykwalifikowanych. Kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe, o którym wspominaliśmy, łagodzi wprawdzie ten konflikt, ale w proporcji znikomej. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że środki przeznaczone na ten cel nie są wystarczające, lecz głównie wskutek tego, że system doskonalenia lub zmiany kwalifikacji opiera się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Ponadto, intelektualny charakter tych kursów sprawia, że de facto znakomita większość bezrobotnych nie jest nawet do nich przygotowana. Jak powiadają Amerykanie: You can lead the horse to the water, but you cannot make it drink.
Trzecia trudność ma charakter kosztowy. Wysokie świadczenia na rzecz ubezpieczeń społecznych
części pracowników i nie poszukiwano odpowiednio wyżej lub inaczej wykwalifikowanych. Kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe, o którym wspominaliśmy, łagodzi wprawdzie ten konflikt, ale w proporcji znikomej. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że środki przeznaczone na ten cel nie są wystarczające, lecz głównie wskutek tego, że system doskonalenia lub zmiany kwalifikacji opiera się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Ponadto, intelektualny charakter tych kursów sprawia, że &lt;hi&gt;de facto&lt;/&gt; znakomita większość bezrobotnych nie jest nawet do nich przygotowana. Jak powiadają Amerykanie: &lt;hi&gt;You can lead the horse to the water, but you cannot make it drink&lt;/&gt;.<br>Trzecia trudność ma charakter kosztowy. Wysokie świadczenia na rzecz ubezpieczeń społecznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego