Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
świata, aby optymalnie poprawić los wszystkich ludzi?". Konieczność zmiany dotychczasowych priorytetów gospodarczych i politycznych omawiana jest w coraz liczniejszych opracowaniach, jak np. w Raportach o stanie świata, przedstawiających stanowisko Worldwatch Institute na temat szans przetrwania ludzkości.
Przyjmowanej dotychczas teorii wzrostu gospodarczego przeciwstawia się pojęcie zrównoważonego rozwoju czyli ekorozwoju. Koncepcja ekorozwoju opiera się na założeniu, że gospodarkę kraju należy prowadzić zgodnie z naturalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Realizacja wariantu ekologicznego polega na zastosowaniu praw ekologii w kształtowaniu przestrzeni kraju i na realizowaniu zasad gospodarowania wynikających z tych praw. Ekorozwój polega na optymalnym wykorzystaniu zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, ale zgodnie z zasadami jego naturalnego funkcjonowania
świata, aby optymalnie poprawić los wszystkich ludzi?". Konieczność zmiany dotychczasowych priorytetów gospodarczych i politycznych omawiana jest w coraz liczniejszych opracowaniach, jak np. w &lt;hi&gt;Raportach o stanie świata&lt;/&gt;, przedstawiających stanowisko Worldwatch Institute na temat szans przetrwania ludzkości.<br>Przyjmowanej dotychczas teorii wzrostu gospodarczego przeciwstawia się pojęcie zrównoważonego rozwoju czyli ekorozwoju. Koncepcja ekorozwoju opiera się na założeniu, że gospodarkę kraju należy prowadzić zgodnie z naturalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. Realizacja wariantu ekologicznego polega na zastosowaniu praw ekologii w kształtowaniu przestrzeni kraju i na realizowaniu zasad gospodarowania wynikających z tych praw. Ekorozwój polega na optymalnym wykorzystaniu zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, ale zgodnie z zasadami jego naturalnego funkcjonowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego