Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
na mapie świata za pomocą izolinii, dlatego też można posłużyć się jedynie wybranymi przykładami. Stosuje się powszechnie dwie metody graficzne umożliwiające zobrazowanie zmienności temperatury wód na różnych głębokościach w dowolnym czasie. Pierwsza polega na wykreśleniu krzywych, np. rocznego przebiegu temperatury na dowolnych głębokościach, druga to tzw. wykres termoizoplet, którego konstrukcja opiera się na metodzie izarytmicznej i na wynikach pionowych rozkładów temperatury w danym okresie. Przykłady tego typu dla kilku jezior z różnych stref klimatycznych przedstawiono na rycinie 66.
Wykresy (ryc. 66) wyraźnie pozwalają spostrzec następujące po sobie fazy termiczne i zmienność warstw termicznych, okresy cyrkulacji i stagnacji wód, a nawet średnią temperaturę
na mapie świata za pomocą izolinii, dlatego też można posłużyć się jedynie wybranymi przykładami. Stosuje się powszechnie dwie metody graficzne umożliwiające zobrazowanie zmienności temperatury wód na różnych głębokościach w dowolnym czasie. Pierwsza polega na wykreśleniu krzywych, np. rocznego przebiegu temperatury na dowolnych głębokościach, druga to tzw. wykres termoizoplet, którego konstrukcja opiera się na metodzie izarytmicznej i na wynikach pionowych rozkładów temperatury w danym okresie. Przykłady tego typu dla kilku jezior z różnych stref klimatycznych przedstawiono na rycinie 66.<br>Wykresy (ryc. 66) wyraźnie pozwalają spostrzec następujące po sobie fazy termiczne i zmienność warstw termicznych, okresy cyrkulacji i stagnacji wód, a nawet średnią temperaturę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego