Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
zarządzany - funkcjami wykonania (wykonawczymi).


Zasadniczą treść oraz przebieg planowania wyznacza dążenie do uzyskania odpowiedzi na pięć następujących pytań głównych:
1) Co uzasadnia istnienie organizacji i do czego zmierzają jej poszczególne działania? Odpowiedź na to pytanie polega na formułowaniu celów organizacji oraz celów podejmowanych przez nią działań wykonawczych. Formułowanie powyższych celów opiera się na rozpoznanych celach podsystemu społecznego organizacji oraz na celach podmiotów z jej bliższego i dalszego otoczenia. Cele organizacji są wielostronnie uwarunkowane celami podmiotów z otoczenia, które tworzą tzw. elektorat (koalicję) organizacji. Dominującą pozycję w tym elektoracie na ogół zajmują klienci organizacji. Formułowanie celów przebiega z uwzględnieniem zróżnicowanych poziomów ich agregacji
zarządzany - funkcjami wykonania (wykonawczymi).<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Zasadniczą treść oraz przebieg planowania wyznacza dążenie do uzyskania odpowiedzi na pięć następujących pytań głównych:<br>1) Co uzasadnia istnienie organizacji i do czego zmierzają jej poszczególne działania? Odpowiedź na to pytanie polega na formułowaniu celów organizacji oraz celów podejmowanych przez nią działań wykonawczych. Formułowanie powyższych celów opiera się na rozpoznanych celach podsystemu społecznego organizacji oraz na celach podmiotów z jej bliższego i dalszego otoczenia. Cele organizacji są wielostronnie uwarunkowane celami podmiotów z otoczenia, które tworzą tzw. elektorat (koalicję) organizacji. Dominującą pozycję w tym elektoracie na ogół zajmują klienci organizacji. Formułowanie celów przebiega z uwzględnieniem zróżnicowanych poziomów ich agregacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego