Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
zastępowalnych (substytutów). Według zależności (1.4) wartości stanów jakości przedmiotu (przedmiotów zastępowalnych) stanowią sumę wartości (lub średnią sumy wartości) stanów wszystkich uwzględnionych cech przedmiotu (cech wspólnych, przedmiotów zastępowalnych). Znaczne ułatwienia w konkretyzacji funkcji wartościujących i wartościowaniu jakości wprowadza zastąpienie relacji Rw (zależność 1.2) relacją Rwz:

Projektowanie wzorców jakości przedmiotów opiera się na założeniu, że powinny one zapewniać maksymalną skuteczność zaspokojenia określonych potrzeb, osiągnięcia celów i spełnienia wymagań. Interpretację doskonałości wzorca można odnosić do uwarunkowań teoretycznie dopuszczalnych (wzorce idealne), praktycznie osiągalnych (wzorce realne) lub racjonalnie uzasadnionych (wzorce racjonalne). Stąd wynika relatywizm i zmienność wzorców (względna doskonałość). Zasadniczo, proces tworzenia wzorca polega na
zastępowalnych (substytutów). Według zależności (1.4) wartości stanów jakości przedmiotu (przedmiotów zastępowalnych) stanowią sumę wartości (lub średnią sumy wartości) stanów wszystkich uwzględnionych cech przedmiotu (cech wspólnych, przedmiotów zastępowalnych). Znaczne ułatwienia w konkretyzacji funkcji wartościujących i wartościowaniu jakości wprowadza zastąpienie relacji Rw (zależność 1.2) relacją Rwz:<br>&lt;gap&gt;<br>Projektowanie wzorców jakości przedmiotów opiera się na założeniu, że powinny one zapewniać maksymalną skuteczność zaspokojenia określonych potrzeb, osiągnięcia celów i spełnienia wymagań. Interpretację doskonałości wzorca można odnosić do uwarunkowań teoretycznie dopuszczalnych (wzorce idealne), praktycznie osiągalnych (wzorce realne) lub racjonalnie uzasadnionych (wzorce racjonalne). Stąd wynika relatywizm i zmienność wzorców (względna doskonałość). Zasadniczo, proces tworzenia wzorca polega na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego