Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
selekcji sprowadza się do śledzenia najbardziej skutecznych gałęzi przechodzących przez poszczególne stopnie. Postępując w wyżej opisany sposób, na końcu stopnia r1 otrzymujemy P skutecznych gałęzi łączących r węzłów. Zatem optymalne gałęzie stopnia (r1) odpowiadają najbardziej skutecznym z gałęzi pozostałych w stopniu r1. We wszystkich algorytmach dynamicznego programowania (rys. 4.21) optymalne wyniki można otrzymać jedynie wówczas, gdy zagadnienie r-stopniowe można rozłożyć na r podproblemów. Co więcej, można wykazać, że kryterium skuteczności 3 jest monotoniczną niemalejącą funkcją oraz że da się podzielić na dwa czynniki, z których jeden odpowiada historii procesu do p1 stopnia oraz drugi odpowiadający zachowaniu się procesu na
selekcji sprowadza się do śledzenia najbardziej skutecznych gałęzi przechodzących przez poszczególne stopnie. Postępując w wyżej opisany sposób, na końcu stopnia r1 otrzymujemy P skutecznych gałęzi łączących r węzłów. Zatem optymalne gałęzie stopnia (r1) odpowiadają najbardziej skutecznym z gałęzi pozostałych w stopniu r1. We wszystkich algorytmach dynamicznego programowania (rys. 4.21) optymalne wyniki można otrzymać jedynie wówczas, gdy zagadnienie r-stopniowe można rozłożyć na r podproblemów. Co więcej, można wykazać, że kryterium skuteczności 3 jest monotoniczną niemalejącą funkcją <gap> oraz że <gap> da się podzielić na dwa czynniki, z których jeden odpowiada historii procesu do p1 stopnia oraz drugi odpowiadający zachowaniu się procesu na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego