Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
również zaznaczyć, że zagadnienia związane z projektowaniem ukształtowania terenu i obliczania wielkości robót ziemnych obejmują oprócz budownictwa mieszkaniowego również i inne rodzaje prac, jak na przykład: projektowanie i realizację dróg, kolei i lotnisk, boisk sportowych, zakładów przemysłowych, zapór wodnych, portów itp. W projektowaniu pionowym terenów chodzi więc o znalezienie najlepszego, optymalnego rozwiązania ukształtowania terenu, właściwego przebiegu tras komunikacyjnych, właściwego usytuowania budynków oraz o zapewnienie właściwego odpływu wód deszczowych i doprowadzenie terenu budowy oraz jego otoczenia do estetycznego wyglądu.


Inny sposób obliczania pól działek w kształcie wieloboków polega na przekształceniu tego wieloboku w trójkąt. A więc zamiast dzielić figurę na trójkąty można
również zaznaczyć, że zagadnienia związane z projektowaniem ukształtowania terenu i obliczania wielkości robót ziemnych obejmują oprócz budownictwa mieszkaniowego również i inne rodzaje prac, jak na przykład: projektowanie i realizację dróg, kolei i lotnisk, boisk sportowych, zakładów przemysłowych, zapór wodnych, portów itp. W projektowaniu pionowym terenów chodzi więc o znalezienie najlepszego, optymalnego rozwiązania ukształtowania terenu, właściwego przebiegu tras komunikacyjnych, właściwego usytuowania budynków oraz o zapewnienie właściwego odpływu wód deszczowych i doprowadzenie terenu budowy oraz jego otoczenia do estetycznego wyglądu.<br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Inny sposób obliczania pól działek w kształcie wieloboków polega na przekształceniu tego wieloboku w trójkąt. A więc zamiast dzielić figurę na trójkąty można
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego