Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
najniższym koszcie jednostkowym wykazanym w tabeli 3, tj. 27,33 jp. przy produkcji 2999 jedn., rachunek efektywności ekonomicznej wykaże zysk 37980 jp. przy zaangażowaniu kapitału obrotowego w wysokości 81980 jp.
Z rachunku tego wyłania się kilka wariantów, które w połączeniu z informacją o popycie i podaży na rynku pozwalają dokonać optymalnego ekonomicznie wyboru. Płyną z tych obrazów fundamentalne zasady konstrukcji operatywnego rachunku kalkulacyjnego, systemu kontroli ekonomicznej i połączonych z nimi elementów systemu informacji ekonomicznych.
Z głębokiej analizy obliczeń objętych tabelami 3 i 4 wyciągnijmy dwa zasadnicze wnioski, istotne dla dalszych rozważań:
1. Różny stosunek kosztu jednostkowego do masy towarowej będącej przedmiotem
najniższym koszcie jednostkowym wykazanym w tabeli 3, tj. 27,33 jp. przy produkcji 2999 jedn., rachunek efektywności ekonomicznej wykaże zysk 37980 jp. przy zaangażowaniu kapitału obrotowego w wysokości 81980 jp.<br>Z rachunku tego wyłania się kilka wariantów, które w połączeniu z informacją o popycie i podaży na rynku pozwalają dokonać optymalnego ekonomicznie wyboru. Płyną z tych obrazów fundamentalne zasady konstrukcji operatywnego rachunku kalkulacyjnego, systemu kontroli ekonomicznej i połączonych z nimi elementów systemu informacji ekonomicznych.<br>Z głębokiej analizy obliczeń objętych tabelami 3 i 4 wyciągnijmy dwa zasadnicze wnioski, istotne dla dalszych rozważań:<br> 1. Różny stosunek kosztu jednostkowego do masy towarowej będącej przedmiotem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego