Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
wielowymiarowa regresja I rodzaju (zależności klasy III). Zależności klasy III są odpowiedniejszą postacią opisu wielowymiarowej zależności regionalnej niż zależności klasy II, co wynika przede wszystkim z możliwości doboru bardziej adekwatnej postaci zależności (rozdz. 2.5.3) oraz bardziej obiektywnego doboru zmiennych opisujących. Metodę ustalania regresji I rodzaju oraz wybór zespołu optymalnego zmiennych opisujących omówiono szczegółowo w rozdziale 2.2.2. i wobec tego tutaj ograniczono się jedynie do pewnych uwag na temat ustalania zespołu potencjalnego zmiennych opisujących.
Wraz ze wzrostem rozmiaru obszaru wzrasta zmienność przestrzenna różnych czynników fizjograficznych i klimatycznych, od których zależą zjawiska hydrologiczne. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając
wielowymiarowa regresja I rodzaju (zależności klasy III). Zależności klasy III są odpowiedniejszą postacią opisu wielowymiarowej zależności regionalnej niż zależności klasy II, co wynika przede wszystkim z możliwości doboru bardziej adekwatnej postaci zależności (rozdz. 2.5.3) oraz bardziej obiektywnego doboru zmiennych opisujących. Metodę ustalania regresji I rodzaju oraz wybór zespołu optymalnego zmiennych opisujących omówiono szczegółowo w rozdziale 2.2.2. i wobec tego tutaj ograniczono się jedynie do pewnych uwag na temat ustalania zespołu potencjalnego zmiennych opisujących.<br>Wraz ze wzrostem rozmiaru obszaru wzrasta zmienność przestrzenna różnych czynników fizjograficznych i klimatycznych, od których zależą zjawiska hydrologiczne. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego