Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
drugim ze względu na wzajemne wielokierunkowe powiązania między tymi zmiennymi oraz konieczność spełnienia warunku identyfikowalności całego układu wielorównaniowego (2.100). Warunek identyfikowalności dla j -tej zależności ma postać
gdzie - liczba zmiennych opisywanych występujących w roli zmiennych opisujących w j -tej zależności,
- liczba zmiennych opisujących wybranych spośród zmiennych potencjalnych do zespołu optymalnego j -tej zależności,
- łączna liczba zmiennych opisujących umieszczonych w zespołach potencjalnych całego układu wielorównaniowego (2.100).
Jeżeli wzajemne powiązania pomiędzy zmiennymi opisywanymi y- mogą być ustalone na drodze analizy genetycznej (przyczynowo-skutkowej), to dla każdej zmiennej opisywanej można określić, które z pozostałych zmiennych opisywanych na nią oddziałują i przyjąć je
drugim ze względu na wzajemne wielokierunkowe powiązania między tymi zmiennymi oraz konieczność spełnienia warunku identyfikowalności całego układu wielorównaniowego (2.100). Warunek &lt;orig&gt;identyfikowalności&lt;/&gt; dla j -tej zależności ma postać &lt;gap&gt;<br>gdzie &lt;gap&gt; - liczba zmiennych opisywanych występujących w roli zmiennych opisujących w j -tej zależności,<br>&lt;gap&gt;- liczba zmiennych opisujących wybranych spośród zmiennych potencjalnych do zespołu optymalnego j -tej zależności,<br>&lt;gap&gt;- łączna liczba zmiennych opisujących umieszczonych w zespołach potencjalnych całego układu wielorównaniowego (2.100).<br>Jeżeli wzajemne powiązania pomiędzy zmiennymi opisywanymi y- mogą być ustalone na drodze analizy genetycznej (przyczynowo-skutkowej), to dla każdej zmiennej opisywanej można określić, które z pozostałych zmiennych opisywanych na nią oddziałują i przyjąć je
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego