Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wiele problemów zapotrzebowania polskiej gospodarki na nowe technologie i wyniki badań naukowych, z którymi borykaliśmy się bezskutecznie od lat.
Przedstawione rozważania dotyczą zagadnień w skali całego kraju. Metodę scenariuszową powinno się stosować również w skali regionalnej. Dla każdego regionu (np. województwa) należy opracować potencjalne scenariusze, aby dać samorządom terytorialnym możliwość optymalnego wyboru. Trzeba też przyjąć, że poszczególne regiony kraju mogą się rozwijać według różnych scenariuszy.
Metoda scenariuszowa umożliwia podjęcie na forum samorządowym dyskusji nad wyborem określonego wariantu. Taką dyskusję przeprowadzono i oscylowała ona wokół wariantu nr 4, jako najłatwiejszego do społecznej akceptacji w woj. katowickim.
Przekazanie w ostatnim czasie samorządom terytorialnym
wiele problemów zapotrzebowania polskiej gospodarki na nowe technologie i wyniki badań naukowych, z którymi borykaliśmy się bezskutecznie od lat.<br>Przedstawione rozważania dotyczą zagadnień w skali całego kraju. Metodę scenariuszową powinno się stosować również w skali regionalnej. Dla każdego regionu (np. województwa) należy opracować potencjalne scenariusze, aby dać samorządom terytorialnym możliwość optymalnego wyboru. Trzeba też przyjąć, że poszczególne regiony kraju mogą się rozwijać według różnych scenariuszy.<br>Metoda scenariuszowa umożliwia podjęcie na forum samorządowym dyskusji nad wyborem określonego wariantu. Taką dyskusję przeprowadzono i oscylowała ona wokół wariantu nr 4, jako najłatwiejszego do społecznej akceptacji w woj. katowickim.<br>Przekazanie w ostatnim czasie samorządom terytorialnym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego