Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
makroekonomiczne, o wspieranie rolnictwa i jego otoczenia, o konkurencyjność polskich towarów, o warunki gospodarowania małych i średnich firm.
Chcemy Polski sprawiedliwej - musimy więc lepiej dzielić wypracowany dochód, dbać o poziom życia ludzi gorzej uposażonych. Bez solidarności społecznej, bez przeciwdziałania biedzie wszędzie, gdzie ona występuje - nigdy nie będziemy państwem zdolnym do optymalnego rozwoju. Nie wolno dopuścić do dziedziczenia biedy! Nadchodzący czas trzeba wykorzystać do stworzenia warunków, aby również ludzie ubożsi mogli znaleźć swoją szansę.
Chcemy, aby łatwiej było o pracę - to znaczy, że wchodzący w dorosłe życie wyż demograficzny musimy powitać energicznymi działaniami na rzecz tworzenia nowych miejsc nauki i pracy, rozwoju
makroekonomiczne, o wspieranie rolnictwa i jego otoczenia, o konkurencyjność polskich towarów, o warunki gospodarowania małych i średnich firm. <br>&lt;hi&gt;Chcemy Polski sprawiedliwej&lt;/&gt; - musimy więc lepiej dzielić wypracowany dochód, dbać o poziom życia ludzi gorzej uposażonych. Bez solidarności społecznej, bez przeciwdziałania biedzie wszędzie, gdzie ona występuje - nigdy nie będziemy państwem zdolnym do optymalnego rozwoju. Nie wolno dopuścić do dziedziczenia biedy! Nadchodzący czas trzeba wykorzystać do stworzenia warunków, aby również ludzie ubożsi mogli znaleźć swoją szansę. <br>&lt;hi&gt;Chcemy, aby łatwiej było o pracę&lt;/&gt; - to znaczy, że wchodzący w dorosłe życie wyż demograficzny musimy powitać energicznymi działaniami na rzecz tworzenia nowych miejsc nauki i pracy, rozwoju
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego