Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
się do konsystencji plastycznej i półciekłej, czas mieszania (t2) waha się w granicach od 1,0 do 3,0 minut. Optymalną długość czasu mieszania można ustalić doświadczalnie. Należy w tym celu pobierać próbki z różnych miejsc urabianej mieszanki co 30 sekund i porównywać konsystencję oraz wytrzymałości. Jednorodność wyników zadecyduje o optymalnej długości czasu mieszania.
Dla obu typów betoniarek czas napełniania t1 = 15 do 20 s, opróżniania t3 = 10 do 20 dla wymuszonego ruchu i t3 = 15 do 25 s dla betoniarek wolnospadowych.
Kolejność dozowania składników nie jest precyzyjnie ustalona, niemniej muszą być zachowane dwa warunki.
Po pierwsze - przed wsypaniem kruszywa i
się do konsystencji plastycznej i półciekłej, czas mieszania (t2) waha się w granicach od 1,0 do 3,0 minut. Optymalną długość czasu mieszania można ustalić doświadczalnie. Należy w tym celu pobierać próbki z różnych miejsc urabianej mieszanki co 30 sekund i porównywać konsystencję oraz wytrzymałości. Jednorodność wyników zadecyduje o optymalnej długości czasu mieszania. <br>Dla obu typów betoniarek czas napełniania t1 = 15 do 20 s, opróżniania t3 = 10 do 20 dla wymuszonego ruchu i t3 = 15 do 25 s dla betoniarek wolnospadowych. <br>Kolejność dozowania składników nie jest precyzyjnie ustalona, niemniej muszą być zachowane dwa warunki.<br>Po pierwsze - przed wsypaniem kruszywa i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego