Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
od dołu" sensowność psychometryczną przeprowadzonego, za jego pomocą, zabiegu operacjonalizacji danej wielkości psychologicznej;

- być stosowany w standardowy sposób, dokładnie opisany przez jego twórcę - kto może być poddany badaniu za pomocą tego testu, kto może przeprowadzać takie badanie, jaki powinno mieć ono przebieg. Mówiąc inaczej, test musi być rozpatrywany w kontekście optymalnej dla niego sytuacji badawczej, której elementy muszą być jednoznacznie określone przed przystąpieniem do badania tak, aby możliwe było pełne, nieskrępowane ujawnienie się w niej zachowania testowego osoby badanej;

- być interpretowany (a dokładniej jego rezultat czy rezultaty) w formalnych ramach narzuconych przez daną teorię psychometryczną i w ramach psychologicznych narzuconych przez
od dołu" sensowność psychometryczną przeprowadzonego, za jego pomocą, zabiegu operacjonalizacji danej wielkości psychologicznej;<br><br>- być stosowany w standardowy sposób, dokładnie opisany przez jego twórcę - kto może być poddany badaniu za pomocą tego testu, kto może przeprowadzać takie badanie, jaki powinno mieć ono przebieg. Mówiąc inaczej, test musi być rozpatrywany w kontekście optymalnej dla niego sytuacji badawczej, której elementy muszą być jednoznacznie określone przed przystąpieniem do badania tak, aby możliwe było pełne, nieskrępowane ujawnienie się w niej zachowania testowego osoby badanej;<br><br>- być interpretowany (a dokładniej jego rezultat czy rezultaty) w formalnych ramach narzuconych przez daną teorię psychometryczną i w ramach psychologicznych narzuconych przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego