Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
szlaków kolejowych itp.) jest stosunkowo łatwe przez odpowiednie zagospodarowanie poboczy, przede wszystkim zaś tworzenie tzw. kurtyn zielonych, tj. zwartego pasa krzewów i niskich drzew wzdłuż szlaków transportowych. Natomiast w układach nieliniowych (np. przy stacjach benzynowych, bazach transportowych itp.) zahamowanie procesów intoksykacji powietrza jest znacznie trudniejsze i ogranicza się do wyboru optymalnej lokalizacji tych punktów. Tworzenie zielonych kurtyn wokół źródeł emisji powoduje w tym przypadku koncentrację zanieczyszczeń, a tym samym zagrożenie dla zdrowia osób w tych miejscach przebywających.

Rozdział 4
Zachowania turystyczno-rekreacyjne w przyrodzie

Wprowadzenie

Turystyka i rekreacja są formami aktywności społecznej, w których występuje największa różnorodność zachowań ludzkich. Z wyjątkiem
szlaków kolejowych itp.) jest stosunkowo łatwe przez odpowiednie zagospodarowanie poboczy, przede wszystkim zaś tworzenie tzw. kurtyn zielonych, tj. zwartego pasa krzewów i niskich drzew wzdłuż szlaków transportowych. Natomiast w układach nieliniowych (np. przy stacjach benzynowych, bazach transportowych itp.) zahamowanie procesów intoksykacji powietrza jest znacznie trudniejsze i ogranicza się do wyboru optymalnej lokalizacji tych punktów. Tworzenie zielonych kurtyn wokół źródeł emisji powoduje w tym przypadku koncentrację zanieczyszczeń, a tym samym zagrożenie dla zdrowia osób w tych miejscach przebywających.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział 4 <br>Zachowania turystyczno-rekreacyjne w przyrodzie&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Wprowadzenie&lt;/&gt;<br><br> Turystyka i rekreacja są formami aktywności społecznej, w których występuje największa różnorodność zachowań ludzkich. Z wyjątkiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego