Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
centrów zysku lub centrów rozwoju oraz wykorzystania stymulacji ekonomicznej. Metoda jest najczęściej stosowana w ramach rozrachunku wewnętrznego i controllingu.
- Metoda zarządzania przez marketing. Metoda ta opiera się na założeniu, że funkcje marketingowe przenikają całą organizację, której szanse na przychody i zyski tkwią w otoczeniu rynkowym. Zarządzanie przez marketing zmierza do optymalnej i wszechstronnej adaptacji organizacji ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz wywierania, adekwatnego do celów organizacji, wpływu na rynek. Wszystkie jednostki i wszyscy pracownicy uczestniczą w kształtowaniu oferty rynkowej, a strategia marketingowa stanowi podstawę strategii organizacji. Omawiana metoda polega na włączeniu celów, zadań, funkcji i instrumentów marketingowych do całokształtu procesów zarządzania
centrów zysku lub centrów rozwoju oraz wykorzystania stymulacji ekonomicznej. Metoda jest najczęściej stosowana w ramach rozrachunku wewnętrznego i controllingu.<br>- Metoda zarządzania przez marketing. Metoda ta opiera się na założeniu, że funkcje marketingowe przenikają całą organizację, której szanse na przychody i zyski tkwią w otoczeniu rynkowym. Zarządzanie przez marketing zmierza do optymalnej i wszechstronnej adaptacji organizacji ze względu na uwarunkowania rynkowe oraz wywierania, adekwatnego do celów organizacji, wpływu na rynek. Wszystkie jednostki i wszyscy pracownicy uczestniczą w kształtowaniu oferty rynkowej, a strategia marketingowa stanowi podstawę strategii organizacji. Omawiana metoda polega na włączeniu celów, zadań, funkcji i instrumentów marketingowych do całokształtu procesów zarządzania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego