Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
sferze usług, którą cechują zdecydowanie najwyższe wymagania pod względem poziomu wykształcenia siły roboczej. Tak więc zmiany strukturalne w gospodarce i w zatrudnieniu niewątpliwie implikować będą pewien wzrost nasycenia gospodarki narodowej kadrami kwalifikowanymi, jednakże nie można przy tym zapomnieć, iż w niektórych działach i gałęziach osiągnięty już został lub nawet przekroczony optymalny z punktu widzenia potrzeb rozwojowych tych działów udział kadr wysoko kwalifikowanych w ogólnym zatrudnieniu (była o tym mowa w aspekcie omawiania korekty in minus pożądanych struktur kwalifikacyjnych i potrzeb kadrowych).
Przy rozpatrywaniu przyszłych tendencji w rozwoju kształcenia oraz zatrudnienia kadr kwalifikowanych nasuwa się podstawowe pytanie, czy chłonność gospodarki narodowej na
sferze usług, którą cechują zdecydowanie najwyższe wymagania pod względem poziomu wykształcenia siły roboczej. Tak więc zmiany strukturalne w gospodarce i w zatrudnieniu niewątpliwie implikować będą pewien wzrost nasycenia gospodarki narodowej kadrami kwalifikowanymi, jednakże nie można przy tym zapomnieć, iż w niektórych działach i gałęziach osiągnięty już został lub nawet przekroczony optymalny z punktu widzenia potrzeb rozwojowych tych działów udział kadr wysoko kwalifikowanych w ogólnym zatrudnieniu (była o tym mowa w aspekcie omawiania korekty &lt;foreign&gt;in minus&lt;/foreign&gt; pożądanych struktur kwalifikacyjnych i potrzeb kadrowych). &lt;page nr=16&gt;<br> Przy rozpatrywaniu przyszłych tendencji w rozwoju kształcenia oraz zatrudnienia kadr kwalifikowanych nasuwa się podstawowe pytanie, czy chłonność gospodarki narodowej na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego