Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
zapewnieniu im łatwiejszego startu w dorosłe życie, a także zwykłym oszczędzaniu na przyszłość.
Plan oszczędnościowy umożliwia jednoczesne nabywanie kilku funduszy inwestycyjnych Kapitał Handlowy.
Kapitał Handlowy - Kapitalny Wybór
Plany oszczędnościowe Skarbonka, Dziecko i Pewne Jutro różnią się okresem oszczędzania: Skarbonka - pięć lat, Dziecko - dziesięć lat, Pewne Jutro - piętnaście lat. Umożliwia to optymalny podział wpłat pomiędzy fundusze inwestycyjne Kapitał Handlowy. Dzięki temu ryzyko jest niewielkie, a Klient otrzymuje możliwie największy dochód z zainwestowanych oszczędności. Celowe Plany Oszczędnościowe to również możliwość stworzenia Twojego Planu - Indywidualnego Planu Oszczędnościowego.
Uczestnictwo w planach jest wygodne - Klient uruchamia wybrany plan jedną operacją. Nie trzeba przy tym deklarować ani
zapewnieniu im łatwiejszego startu w dorosłe życie, a także zwykłym oszczędzaniu na przyszłość.<br>Plan oszczędnościowy umożliwia jednoczesne nabywanie kilku funduszy inwestycyjnych Kapitał Handlowy.<br>Kapitał Handlowy - Kapitalny Wybór<br>Plany oszczędnościowe Skarbonka, Dziecko i Pewne Jutro różnią się okresem oszczędzania: Skarbonka - pięć lat, Dziecko - dziesięć lat, Pewne Jutro - piętnaście lat. Umożliwia to optymalny podział wpłat pomiędzy fundusze inwestycyjne Kapitał Handlowy. Dzięki temu ryzyko jest niewielkie, a Klient otrzymuje możliwie największy dochód z zainwestowanych oszczędności. Celowe Plany Oszczędnościowe to również możliwość stworzenia Twojego Planu - Indywidualnego Planu Oszczędnościowego.<br>Uczestnictwo w planach jest wygodne - Klient uruchamia wybrany plan jedną operacją. Nie trzeba przy tym deklarować ani
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego