Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
z założeniami nauk ścisłych - jej składniki również "zachowują się"). Jednakże, do celów poznawczych, jak i praktycznych nie jest istotne (choć może bardzo interesujące) rozpoznanie interakcji jednego człowieka i, dajmy na to jednej rośliny. Trzeba więc znaleźć optymalny, adekwatny do celu, poziom uogólnienia. Wydaje się, że w rozpoznawaniu interrelacji "turystyka-przyroda" optymalny charakter mają parametry:
a) jeśli chodzi o oddziaływania turystyki (rekreacji) na przyrodę, to: typy zachowań, wyznaczane przez cel, będące zbiorczym obrazem oddziaływań, z uwzględnieniem ich liczebności oraz organizacji, wzory (i dialekty) zachowań, gdyż te właśnie bezpośrednio oddziałują na przyrodnicze otoczenie, parametry techniczno-organizacyjne zagospodarowania turystycznego;
b) jeśli chodzi o przyrodę
z założeniami nauk ścisłych - jej składniki również "zachowują się"). Jednakże, do celów poznawczych, jak i praktycznych nie jest istotne (choć może bardzo interesujące) rozpoznanie interakcji jednego człowieka i, dajmy na to jednej rośliny. Trzeba więc znaleźć optymalny, adekwatny do celu, poziom uogólnienia. Wydaje się, że w rozpoznawaniu interrelacji "turystyka-przyroda" optymalny charakter mają parametry:<br>a) jeśli chodzi o oddziaływania turystyki (rekreacji) na przyrodę, to: typy zachowań, wyznaczane przez cel, będące zbiorczym obrazem oddziaływań, z uwzględnieniem ich liczebności oraz organizacji, wzory (i dialekty) zachowań, gdyż te właśnie bezpośrednio oddziałują na przyrodnicze otoczenie, parametry techniczno-organizacyjne zagospodarowania turystycznego;<br>b) jeśli chodzi o przyrodę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego