Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
mieszkańców wykonuje w szczególności następujące zadania: 1) rozpatruje sprawy przedłożone przez komisje oraz przygotowuje materiały na posiedzenia komitetu, 2) nadaje bieg i czuwa nad realizacją uchwał i wniosków podjętych przez komitet.
Zgodnie z Ramowym regulaminem powołuje się komisje (sekcje) jako organizatorów samorządnej i społecznej działalności mieszkańców, której celem jest uzyskanie optymalnych efektów, w szczególności w zakresie: a) działalności społeczno–wychowawczej, b) wychowywania dzieci i młodzieży, c) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, d) handlu i usług, e) kultury, wypoczynku, sportu i turystyki, f) zdrowia i opieki społecznej, g) porządku publicznego i powszechnej samoobrony ($ 23, pkt. 1). Jak z tego wynika, komisje komitetów
mieszkańców wykonuje w szczególności następujące zadania: 1) rozpatruje sprawy przedłożone przez komisje oraz przygotowuje materiały na posiedzenia komitetu, 2) nadaje bieg i czuwa nad realizacją uchwał i wniosków podjętych przez komitet.<br>Zgodnie z Ramowym regulaminem powołuje się komisje (sekcje) jako organizatorów samorządnej i społecznej działalności mieszkańców, której celem jest uzyskanie optymalnych efektów, w szczególności w zakresie: a) działalności społeczno&#150;wychowawczej, b) wychowywania dzieci i młodzieży, c) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, d) handlu i usług, e) kultury, wypoczynku, sportu i turystyki, f) zdrowia i opieki społecznej, g) porządku publicznego i powszechnej samoobrony ($ 23, pkt. 1). Jak z tego wynika, komisje komitetów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego