Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
Pierwszy polega na jednakowym traktowaniu zarówno zmiennych opisywanych, jak i zmiennych znajdujących się w zespołach potencjalnych poszczególnych zmiennych opisywanych. Zmienne opisywane są więc włączane do poszczególnych zespołów potencjalnych, z których, przy użyciu metod statystycznych, wybierane są zespoły optymalne. W niektórych przypadkach postępowanie takie może doprowadzić do sytuacji, że w zespole optymalnym nie znajdzie się żadna ze zmiennych opisywanych, co z punktu widzenia wartości poznawczych ustalanej zależności może być uważane za jej mankament. Drugi z możliwych sposobów postępowania zapewnia natomiast wybranie zmiennych opisywanych. Polega on na wyborze najpierw zespołu optymalnego spośród wyłącznie zmiennych opisywanych, a następnie na dodatkowym wyborze uzupełniającym spośród zmiennych
Pierwszy polega na jednakowym traktowaniu zarówno zmiennych opisywanych, jak i zmiennych znajdujących się w zespołach potencjalnych poszczególnych zmiennych opisywanych. Zmienne opisywane są więc włączane do poszczególnych zespołów potencjalnych, z których, przy użyciu metod statystycznych, wybierane są zespoły optymalne. W niektórych przypadkach postępowanie takie może doprowadzić do sytuacji, że w zespole optymalnym nie znajdzie się żadna ze zmiennych opisywanych, co z punktu widzenia wartości poznawczych ustalanej zależności może być uważane za jej mankament. Drugi z możliwych sposobów postępowania zapewnia natomiast wybranie zmiennych opisywanych. Polega on na wyborze najpierw zespołu optymalnego spośród wyłącznie zmiennych opisywanych, a następnie na dodatkowym wyborze uzupełniającym spośród zmiennych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego