Typ tekstu: Książka
Autor: Gołaszewska Maria
Tytuł: Estetyka pięciu zmysłów
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1996
doznaniowym z
elementami pozaestetycznymi, i to w stopniu znacznie większym niż bywa
to w przypadku recepcji dzieł sztuki; ponadto wydaje się, iż owa
swoista hybrydalność jest w przypadku przyrody zupełnie
usprawiedliwiona i łączy się z "estetyką natury". Uogólniając, można
powiedzieć, iż zbyt daleko idąca "specjalizacja estetyczna" nie jest
bynajmniej stanem optymalnym. Można dokonać daleko idącej specjalizacji
estetycznej i dbać za każdym razem o pełną stabilizację przyjętego
modelu przeżycia estetycznego, jednakże rygoryzm ten zubożyłby znacznie
przeżycie estetyczne natury, doprowadziłby do, być może, schematycznych
uproszczeń, a wreszcie zamiany przeżycia estetycznego w akt czysto
poznawczy - intelektualny.
Wszelka specjalizacja oznacza zarazem ograniczenie, zacieśnienie
możliwości do
doznaniowym z<br>elementami pozaestetycznymi, i to w stopniu znacznie większym niż bywa<br>to w przypadku recepcji dzieł sztuki; ponadto wydaje się, iż owa<br>swoista hybrydalność jest w przypadku przyrody zupełnie<br>usprawiedliwiona i łączy się z "estetyką natury". Uogólniając, można<br>powiedzieć, iż zbyt daleko idąca "specjalizacja estetyczna" nie jest<br>bynajmniej stanem optymalnym. Można dokonać daleko idącej specjalizacji<br>estetycznej i dbać za każdym razem o pełną stabilizację przyjętego<br>modelu przeżycia estetycznego, jednakże rygoryzm ten zubożyłby znacznie<br>przeżycie estetyczne natury, doprowadziłby do, być może, schematycznych<br>uproszczeń, a wreszcie zamiany przeżycia estetycznego w akt czysto<br>poznawczy - intelektualny.<br> Wszelka specjalizacja oznacza zarazem ograniczenie, zacieśnienie<br>możliwości do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego