Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Organizacji
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok powstania: 1965
etapu opracowań modernizacyjnych powinno być określenie wielkości programu docelowego zakładu, jako podstawowej wielkości koniecznej do dalszych szczegółowych przeliczeń projektu modernizacji. Oczywiście, najbardziej wskazane jest, aby docelowy program pokrywał się z optymalnym wykorzystaniem docelowej zdolności produkcyjnej zakładu.
Wychodząc z założenia, że maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej zakładu wyraża się przede wszystkim:
a) optymalnym wykorzystaniem dysponowanej powierzchni produkcyjnej,
b) optymalnym wykorzystaniem wyposażenia i perspektywicznych rezerw natężenia procesu produkcyjnego, ograniczono analizę i wnioski wstępne potrzebne do podjęcia decyzji w sprawie modernizacji do tych dwu podstawowych elementów.
W odniesieniu do pkt. a) ustalono, że przy poprawie prawidłowości zagospodarowania powierzchni produkcyjnej istnieją rezerwy w stosunku do stanu
etapu opracowań modernizacyjnych powinno być określenie wielkości programu docelowego zakładu, jako podstawowej wielkości koniecznej do dalszych szczegółowych przeliczeń projektu modernizacji. Oczywiście, najbardziej wskazane jest, aby docelowy program pokrywał się z optymalnym wykorzystaniem docelowej zdolności produkcyjnej zakładu.<br>Wychodząc z założenia, że maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnej zakładu wyraża się przede wszystkim:<br>a) optymalnym wykorzystaniem dysponowanej powierzchni produkcyjnej,<br>b) optymalnym wykorzystaniem wyposażenia i perspektywicznych rezerw natężenia procesu produkcyjnego, ograniczono analizę i wnioski wstępne potrzebne do podjęcia decyzji w sprawie modernizacji do tych dwu podstawowych elementów.<br>W odniesieniu do pkt. a) ustalono, że przy poprawie prawidłowości zagospodarowania powierzchni produkcyjnej istnieją rezerwy w stosunku do stanu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego