Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
potrafi forsować akumulacji kapitału. Jeśli reżim jest "miękki", to plan nie może być napięty. A przy wolniejszej akumulacji kapitału, stagnacja krajów socjalistycznych, obarczonych niesprawnym systemem biurokratyczno-planowym, jest nieunikniona.

Transformacja

Przed przystąpieniem do analizy powrotu do gospodarki rynkowej załóżmy, dla uproszczenia, że produkcja w okresie wyjściowym znajdowała się na poziomie optymalnym z punktu widzenia politycznego.
Na rys. 3 jest to pokazane jako punkt X*. Zanim rozpoczął się proces transformacji, dochód narodowy po cenach czynników produkcji wynosił OG w jednostkach A, przy czym FG stanowiła produkcja A a OF produkcja B. Urynkowienie produkcji oznacza eliminację podatków obrotowych i subwencji podmiotowych. W ramach
potrafi forsować akumulacji kapitału. Jeśli reżim jest "miękki", to plan nie może być napięty. A przy wolniejszej akumulacji kapitału, stagnacja krajów socjalistycznych, obarczonych niesprawnym systemem biurokratyczno-planowym, jest nieunikniona.<br><br>&lt;tit&gt;Transformacja&lt;/&gt;<br><br>Przed przystąpieniem do analizy powrotu do gospodarki rynkowej załóżmy, dla uproszczenia, że produkcja w okresie wyjściowym znajdowała się na poziomie optymalnym z punktu widzenia politycznego. <br>Na rys. 3 jest to pokazane jako punkt X*. Zanim rozpoczął się proces transformacji, dochód narodowy po cenach czynników produkcji wynosił OG w jednostkach A, przy czym FG stanowiła produkcja A a OF produkcja B. Urynkowienie produkcji oznacza eliminację podatków obrotowych i subwencji podmiotowych. W ramach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego