Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
pojawią się kiełki, łodygi, liście, kwiaty,
a wreszcie owoce zawierające nasiona". 'Natura buddy', która jest jednocześnie
bytem i niebytem, jest niczym innym jak sprzeczną tożsamością bytu i niebytu.
4.2.2.4. TEORIA 'OŚWIECENIA NAGŁEGO'
Od czasów Szóstego Patriarchy, Huinenga, teoria 'oświecenia nagłego'
(chiń. dunwu; jap. tongo) została uznana za ortodoksję zen, o czym świadczy
między innymi fakt, że przedstawiciele szkoły huayan określali zen mianem
szkoły 'oświecenia nagłego'. Według kronik zen 'oświecenie' Buddy
Śakyamuniego nastąpiło nagle, gdy ujrzał on gwiazdę zaranną, i zazwyczaj
pomijana jest wersja, według której 'oświecenie' to nastąpiło w czasie trzech
nocnych straży.
Polemiki dotyczące teorii 'oświecenia nagłego
pojawią się kiełki, łodygi, liście, kwiaty, <br>a wreszcie owoce zawierające nasiona". 'Natura buddy', która jest jednocześnie <br>bytem i niebytem, jest niczym innym jak sprzeczną tożsamością bytu i niebytu. <br>&lt;tit&gt;4.2.2.4. TEORIA 'OŚWIECENIA NAGŁEGO'&lt;/&gt; <br>Od czasów Szóstego Patriarchy, Huinenga, teoria 'oświecenia nagłego' <br>(chiń. dunwu; jap. tongo) została uznana za ortodoksję zen, o czym świadczy <br>między innymi fakt, że przedstawiciele szkoły huayan określali zen mianem <br>szkoły 'oświecenia nagłego'. Według kronik zen 'oświecenie' Buddy <br>Śakyamuniego nastąpiło nagle, gdy ujrzał on gwiazdę zaranną, i zazwyczaj <br>pomijana jest wersja, według której 'oświecenie' to nastąpiło w czasie trzech <br>nocnych straży. <br>Polemiki dotyczące teorii 'oświecenia nagłego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego