Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
znająca trwogi umysłowa uczciwość szła u niego w parze z bezgranicznym poświęceniem się chrześcijaństwu. Neoplatończyk Porfiriusz napisze o nim, że żył jak chrześcijanin, a myślał jak Grek. Dzięki tym cechom osobowości mógł stworzyć syntezę filozofii greckiej i chrześcijaństwa. W syntezie tej posunął się jednak zbyt daleko i przekroczył ramy chrześcijańskiej ortodoksji. Idea powszechnego zbawienia (apokatastasis), obejmującego cały stworzony świat, łącznie nawet z samymi upadłymi duchami, była jednym z punktów jego teologii, który nie został przyjęty przez późniejsze pokolenia chrześcijańskich teologów. Taki sam los spotkał jego zapatrywania na preegzystencję i reinkarnację wszystkich ludzkich dusz. Mimo to trzeba uważać dzieła Orygenesa za źródło
znająca trwogi umysłowa uczciwość szła u niego w parze z bezgranicznym poświęceniem się chrześcijaństwu. <name type="person">Neoplatończyk Porfiriusz</> napisze o nim, że żył jak chrześcijanin, a myślał jak Grek. Dzięki tym cechom osobowości mógł stworzyć syntezę filozofii greckiej i chrześcijaństwa. W syntezie tej posunął się jednak zbyt daleko i przekroczył ramy chrześcijańskiej ortodoksji. Idea powszechnego zbawienia (<foreign lang="gr">apokatastasis</>), obejmującego cały stworzony świat, łącznie nawet z samymi upadłymi duchami, była jednym z punktów jego teologii, który nie został przyjęty przez późniejsze pokolenia chrześcijańskich teologów. Taki sam los spotkał jego zapatrywania na preegzystencję i reinkarnację wszystkich ludzkich dusz. Mimo to trzeba uważać dzieła <name type="person">Orygenesa</> za źródło
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego