Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
do orientacji literaturocentrycznej, ale zbyt dużo już zjedli z wyhodowanego przez swoich nauczycieli drzewa wiadomości dobrego i złego, dostrzegali wielość propozycji opisu - inaczej wyglądał świat w aktach lektury dokonywanych w myśl założeń strukturalizmu, inaczej zaś - krytyki mitograficznej czy współczesnych mutacji psychoanalizy z domieszką hermeneutyki filozofii egzystencji. Pozostawali nieufni wobec badawczych ortodoksji, a już na pewno niechętni absolutyzacjom technik literaturoznawczego opisu - w tym względzie byli zainfekowani metodologicznym synkretyzmem i filozoficznie uzasadnianą permisywnością:

- pisał Chwin.
Młodzi krytycy szukali takiej hierarchii wartości i takiego dyskursu, które pozwoliłyby im pozostać w zgodzie z własnymi emocjami i zarazem respektować wymóg "intersubiektywności ocen". Pytali zarazem o kryteria
do orientacji literaturocentrycznej, ale zbyt dużo już zjedli z wyhodowanego przez swoich nauczycieli drzewa wiadomości dobrego i złego, dostrzegali wielość propozycji opisu - inaczej wyglądał świat w aktach lektury dokonywanych w myśl założeń strukturalizmu, inaczej zaś - krytyki mitograficznej czy współczesnych mutacji psychoanalizy z domieszką hermeneutyki filozofii egzystencji. Pozostawali nieufni wobec badawczych ortodoksji, a już na pewno niechętni absolutyzacjom technik literaturoznawczego opisu - w tym względzie byli zainfekowani metodologicznym synkretyzmem i filozoficznie uzasadnianą permisywnością: <br>&lt;gap&gt;<br> - pisał Chwin.<br> Młodzi krytycy szukali takiej hierarchii wartości i takiego dyskursu, które pozwoliłyby im pozostać w zgodzie z własnymi emocjami i zarazem respektować wymóg "intersubiektywności ocen". Pytali zarazem o kryteria
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego