Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
Rosena Takashiny, który metodę praktyki
pięciu grup koanów w szkole rinzai określa pejoratywnym mianem 'zen
hierarchicznego' (dosł. zen drabiny; jap. hashigo zen). Na pytanie, dlaczego
medytacja ma być najlepszą formą praktyki, odpowiedź brzmi: "Taka jest
droga 'buddów' i dlatego nie wolno zadawać w tej sprawie dalszych pytań".
Legget broni także ortodoksji wyciszonej medytacji, twierdząc, że "koncentracja
praktykowana przez wszystkich 'buddów' jest niczym innym, jak stanem
wyeliminowania myśli". Prymatu medytacji broni także Sekida Katsuki
w swojej książce Zen Training. Methods and Philosophy (Trening zen - metody
i filozofia, 1975). Natomiast Suzuki Shunryu, mistrz szkoły soto , w odróżnieniu
od przedstawicieli szkoły rinzai, nie uważa
Rosena Takashiny, który metodę praktyki <br>pięciu grup koanów w szkole rinzai określa pejoratywnym mianem 'zen <br>hierarchicznego' (dosł. zen drabiny; jap. hashigo zen). Na pytanie, dlaczego <br>medytacja ma być najlepszą formą praktyki, odpowiedź brzmi: "Taka jest <br>droga 'buddów' i dlatego nie wolno zadawać w tej sprawie dalszych pytań". <br>Legget broni także ortodoksji wyciszonej medytacji, twierdząc, że "koncentracja <br>praktykowana przez wszystkich 'buddów' jest niczym innym, jak stanem <br>wyeliminowania myśli". Prymatu medytacji broni także Sekida Katsuki <br>w swojej książce Zen Training. Methods and Philosophy (Trening zen - metody <br>i filozofia, 1975). Natomiast Suzuki Shunryu, mistrz szkoły soto , w odróżnieniu <br>od przedstawicieli szkoły rinzai, nie uważa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego