Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
Tak pojęty duch zen
ma charakter uniwersalny i transceduje tradycyjne formy religijne, takie jak
buddyzm czy chrześcijaństwo. Niechęć przedstawicieli szkoły z Kioto do
traktowania ich poglądów jako filozoficznej wersji buddyzmu zen wynika
przede wszystkim z ich krytycznego stosunku do tradycyjnych instytucjonalnych
form zen w Japonii, które koncentrują się na zachowaniu ortodoksji
swojej linii.
Przekonanie o tym, że w doświadczeniu 'oświecenia' kryje się istota nie
tylko nauk różnych szkół buddyjskich, ale także innych religii, wyraził już
w XVIII wieku mistrz zen szkoły rinzai, Hakuin. Twierdził on, że w akcie
'oświecenia' dociera się nie tylko do prawd głoszonych przez inne szkoły
buddyjskie, ale
Tak pojęty duch zen <br>ma charakter uniwersalny i transceduje tradycyjne formy religijne, takie jak <br>buddyzm czy chrześcijaństwo. Niechęć przedstawicieli szkoły z Kioto do <br>traktowania ich poglądów jako filozoficznej wersji buddyzmu zen wynika <br>przede wszystkim z ich krytycznego stosunku do tradycyjnych instytucjonalnych <br>form zen w Japonii, które koncentrują się na zachowaniu ortodoksji <br>swojej linii. <br>Przekonanie o tym, że w doświadczeniu 'oświecenia' kryje się istota nie <br>tylko nauk różnych szkół buddyjskich, ale także innych religii, wyraził już <br>w XVIII wieku mistrz zen szkoły rinzai, Hakuin. Twierdził on, że w akcie <br>'oświecenia' dociera się nie tylko do prawd głoszonych przez inne szkoły <br>buddyjskie, ale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego