Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! - zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. Meehl, 1970; Kerlinger, 1986). Podobnie ustala się charakterystykę tzw. osobowości przedchorobowej (ang. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych, np. w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i innych (1969) nad osobowością autorytarną czy badania Bandury i Waltersa (1968) nad agresywnym zachowaniem się uczniów.

Drugie podejście zakłada "wykorzystywanie" w badaniach stresowych "specjalnych" grup ludzi, świadomie godzących się na udział w eksperymentach, które mogą wywołać u nich ból fizyczny, stan deprywacji potrzeb, przykre emocje (lęk, gniew), wstyd, obniżenie samooceny (Brzeziński, 1994e). Można ich zresztą
kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! - zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. Meehl, 1970; Kerlinger, 1986). Podobnie ustala się charakterystykę tzw. osobowości przedchorobowej (ang. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych, np. w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i innych (1969) nad osobowością autorytarną czy badania Bandury i Waltersa (1968) nad agresywnym zachowaniem się uczniów.<br><br>Drugie podejście zakłada "wykorzystywanie" w badaniach stresowych "specjalnych" grup ludzi, świadomie godzących się na udział w eksperymentach, które mogą wywołać u nich ból fizyczny, stan deprywacji potrzeb, przykre emocje (lęk, gniew), wstyd, obniżenie samooceny (Brzeziński, 1994e). Można ich zresztą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego