Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
uznaje zasady
niesprzeczności logiki formalnej, uważając sądy paradoksowe za prawdziwe;
po drugie, traktuje 'nicość absolutną' jako sprzeczną tożsamość bytu i niebytu,
odróżniając ją od 'nicości relatywnej', czyli braku bytu. Te dwie cechy można
znaleźć także w filozofii Martina Heideggera i dlatego ją również można
zaklasyfikować jako 'nihilizm paradoksowy'. 'Nihilizm paradoksowy' otwiera
nową perspektywę dla myślenia metafizycznego, ponieważ przekracza granice
ustanowione przez logikę formalną.
Teoria 'nihilizmu paradoksowego' jest bardzo ważna dla zrozumienia
filozofii Martina Heideggera. Rozważania na temat 'nihilizmu paradoksowego'
są także istotnym głosem w dyskusji nad nihilizmem w ogóle, szczególnie
w kontekście pytań postawionych przez Vittorio Passentiego w jego książce
Nihilizm
uznaje zasady <br>niesprzeczności logiki formalnej, uważając sądy paradoksowe za prawdziwe; <br>po drugie, traktuje 'nicość absolutną' jako sprzeczną tożsamość bytu i niebytu, <br>odróżniając ją od 'nicości relatywnej', czyli braku bytu. Te dwie cechy można <br>znaleźć także w filozofii Martina Heideggera i dlatego ją również można <br>zaklasyfikować jako 'nihilizm paradoksowy'. 'Nihilizm paradoksowy' otwiera <br>nową perspektywę dla myślenia metafizycznego, ponieważ przekracza granice <br>ustanowione przez logikę formalną. <br>Teoria 'nihilizmu paradoksowego' jest bardzo ważna dla zrozumienia <br>filozofii Martina Heideggera. Rozważania na temat 'nihilizmu paradoksowego' <br>są także istotnym głosem w dyskusji nad nihilizmem w ogóle, szczególnie <br>w kontekście pytań postawionych przez Vittorio Passentiego w jego książce <br>Nihilizm
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego