Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
sposób konsekwentny i radykalny. Mimo to jednak w pewnym momencie w jego filozofii, ściśle: w jego Traktacie, natrafiamy na myśli o "wolności prawdziwej", do której możemy dotrzeć poprzez zdemaskowanie wolności pozornej, prezentowanej przez codzienną świadomość. Pojęcie to nie stoi w żadnej opozycji do koncepcji naszkicowanej w pismach późniejszych.
Czym jest owa "wolność prawdziwa"?
Posłużmy się znów definicją samego Spinozy: "... jest to trwałe istnienie, które osiąga nasz intelekt dzięki bezpośredniemu zjednoczeniu z Bogiem, iżby mógł w samym sobie wytwarzać idee, a poza sobą rodzić skutki całkowicie z naturą jego zgodne, tak wszelako, by skutki te nie były poddane żadnym zewnętrznym przyczynom, co
sposób konsekwentny i radykalny. Mimo to jednak w pewnym momencie w jego filozofii, ściśle: w jego Traktacie, natrafiamy na myśli o "wolności prawdziwej", do której możemy dotrzeć poprzez zdemaskowanie wolności pozornej, prezentowanej przez codzienną świadomość. Pojęcie to nie stoi w żadnej opozycji do koncepcji naszkicowanej w pismach późniejszych.<br>Czym jest owa "wolność prawdziwa"?<br>Posłużmy się znów definicją samego Spinozy: &lt;q&gt;"... jest to trwałe istnienie, które osiąga nasz intelekt dzięki bezpośredniemu zjednoczeniu z Bogiem, iżby mógł w samym sobie wytwarzać idee, a poza sobą rodzić skutki całkowicie z naturą jego zgodne, tak wszelako, by skutki te nie były poddane żadnym zewnętrznym przyczynom, co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego