Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
ogólnych sformułowań etycznych? Z drugiej zaś strony, swoistość roli, jaką przypada pełnić psychologowi, a której zasadniczą treścią jest interakcja interpersonalna, zmusza go zapewne do zwrócenia większej (świadomej) uwagi nie tylko na profesjonalizm, ale też na subtelność relacji międzyosobowych, w które uwikłany jest w swojej działalności. Dodajmy jeszcze i to, że owe relacje mają na ogół charakter asymetryczny. To psycholog "coś" nakazuje, "coś" może zrobić, i to psycholog, a nie jego klient, wyposażony jest w specjalistyczną wiedzę i posługuje się metodami (budzącymi niekiedy lęk), którymi może pomóc, ale może też zaszkodzić - intencjonalnie lub bezwiednie. Specyfika roli nakłada na psychologa znacznie większe ograniczenia
ogólnych sformułowań etycznych? Z drugiej zaś strony, swoistość roli, jaką przypada pełnić psychologowi, a której zasadniczą treścią jest interakcja interpersonalna, zmusza go zapewne do zwrócenia większej (świadomej) uwagi nie tylko na profesjonalizm, ale też na subtelność relacji międzyosobowych, w które uwikłany jest w swojej działalności. Dodajmy jeszcze i to, że owe relacje mają na ogół charakter asymetryczny. To psycholog "coś" nakazuje, "coś" może zrobić, i to psycholog, a nie jego klient, wyposażony jest w specjalistyczną wiedzę i posługuje się metodami (budzącymi niekiedy lęk), którymi może pomóc, ale może też zaszkodzić - intencjonalnie lub bezwiednie. Specyfika roli nakłada na psychologa znacznie większe ograniczenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego