Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
reguły w tej klasie.
Co do celu, który ma być zrealizowany za pomocą wnioskowania, to założono w tym artykule, iż jest on - ogólnie mówiąc - natury poznawczej. Nie bierze się więc pod uwagę zysków i strat związanych z określonymi działaniami, które można by podejmować na podstawie konkluzji wnioskowania. Dla ściślejszego zdefiniowania owego celu podzielono wnioskowania statystyczne na takie, które mają rozstrzygnąć problem wyboru, oraz takie, które dostarczają rozwiązania zagadnienia weryfikacji; w obrębie wyróżnionych klas dokonano dalszego podziału - zgodnie z praktyką statystyczną. Następnie dla każdego z wyróżnionych typów wnioskowań rozważona została kwestia zdefiniowania celu poznawczego.
Należy dodać, że powyższe wywody nie wnoszą idei
reguły w tej klasie.<br> Co do celu, który ma być zrealizowany za pomocą wnioskowania, to założono w tym artykule, iż jest on - ogólnie mówiąc - natury poznawczej. Nie bierze się więc pod uwagę zysków i strat związanych z określonymi działaniami, które można by podejmować na podstawie konkluzji wnioskowania. Dla ściślejszego zdefiniowania owego celu podzielono wnioskowania statystyczne na takie, które mają rozstrzygnąć problem wyboru, oraz takie, które dostarczają rozwiązania zagadnienia weryfikacji; w obrębie wyróżnionych klas dokonano dalszego podziału - zgodnie z praktyką statystyczną. Następnie dla każdego z wyróżnionych typów wnioskowań rozważona została kwestia zdefiniowania celu poznawczego.<br> Należy dodać, że powyższe wywody nie wnoszą idei
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego