Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1977
się tej niewierności bez uszczerbku dla głównej idei, którą rozwijamy). Wolność odsłania się przede wszystkim przez Entshlossenheit. Entshlossenheit jest dobrym użytkownikiem wolności. Co bliżej znaczy to Entshlossenheit? Rzeczownik Entshlossenheitpochodzi od czasownika entschliessen - zdecydować się, postanowić coś. Przymiotnik entschlossen znaczy w języku potocznym "zdecydowany", "stanowczy". W języku polskim nie można zamienić owego przymiotnika w rzeczownik ("zdecydowaność"). A to właśnie robi Heidegger ze słówkiem niemieckim. Po tej samej linii idzie francuskie tłumaczenie Alphonse de Waelhensa: résolu>. Polskie "stanowczość" również nie oddaje całej głębi znaczenia heideggerowskiego. Chcąc nie chcąc trzeba nam zrezygnować z dosłownego tłumaczenia i pozostać przy słowie "autentyczność". Należy jednak pamiętać, że
się tej niewierności bez uszczerbku dla głównej idei, którą rozwijamy). Wolność odsłania się przede wszystkim przez <foreign lang="ger">Entshlossenheit</>. <foreign lang="ger">Entshlossenheit</> jest dobrym użytkownikiem wolności. Co bliżej znaczy to <foreign lang="ger">Entshlossenheit</>? Rzeczownik <foreign lang="ger">Entshlossenheit</>pochodzi od czasownika <foreign lang="ger">entschliessen</> - zdecydować się, postanowić coś. Przymiotnik <foreign lang="ger">entschlossen</> znaczy w języku potocznym "zdecydowany", "stanowczy". W języku polskim nie można zamienić owego przymiotnika w rzeczownik ("zdecydowaność"). A to właśnie robi Heidegger ze słówkiem niemieckim. Po tej samej linii idzie francuskie tłumaczenie Alphonse de Waelhensa: <foreign lang="fr">résolu></>. Polskie "stanowczość" również nie oddaje całej głębi znaczenia heideggerowskiego. Chcąc nie chcąc trzeba nam zrezygnować z dosłownego tłumaczenia i pozostać przy słowie "autentyczność". Należy jednak pamiętać, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego