Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Sztuka
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
obrazów miało już być "małymi kosmosami"; nie wydaje mi się najważniejsze w tym przypadku wykazanie, że artysta świadomie nadawał im określone sensy komunikacyjne. Nawet bowiem zakładając racjonalność działania artystycznego jako obowiązującą prawidłowość, czynimy to przecież w odniesieniu do idealnego twórcy, traktując konkretne procesy artystyczne jako mniejsze lub większe odchylenia od owego idealnego procesu. Przyznanie więc, iż określone wartości jawią się w obrazie nie zawsze ściśle zależnie od świadomości twórcy, a nawet że nadawanie obrazom określonych cech plastycznych nie wiąże się z konkretną intencją komunikacyjną, nie musi pozostawać w niezgodzie z generalną akceptacją założenia o racjonalnym działaniu artysty. Jest to jedynie uwzględnienie
obrazów miało już być "małymi kosmosami"; nie wydaje mi się najważniejsze w tym przypadku wykazanie, że artysta świadomie nadawał im określone sensy komunikacyjne. Nawet bowiem zakładając racjonalność działania artystycznego jako obowiązującą prawidłowość, czynimy to przecież w odniesieniu do idealnego twórcy, traktując konkretne procesy artystyczne jako mniejsze lub większe odchylenia od owego idealnego procesu. Przyznanie więc, iż określone wartości jawią się w obrazie nie zawsze ściśle zależnie od świadomości twórcy, a nawet że nadawanie obrazom określonych cech plastycznych nie wiąże się z konkretną intencją komunikacyjną, nie musi pozostawać w niezgodzie z generalną akceptacją założenia o racjonalnym działaniu artysty. Jest to jedynie uwzględnienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego