Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
nazwiska Platona czy Kanta, natomiast na ogół z niczym się nie kojarzą Wincentego Lutosławskiego, Józefa Hoene-Wrońskiego czy Jerzego Brauna, choć pisząc dzieła filozoficzne zawarli w nich swoje oryginalne poglądy.
Teorie wskazujące na ducha narodu jako źródło odrębności od innych ujmują narody na podobieństwo żywych całości, a człowieka jako część owej całości. Ten pogląd odbiega od liberalizmu, ujmującego każdą jednostkę jako samoistną całość powiązaną z innymi nie przez ducha narodu, ale przez sieć zmieniających się praw pozytywnych.
W myśl poglądów szkoły historycznej prawo stanowione jest rezultatem woli prawodawcy. Jest prawem niższego rzędu w porównaniu z prawem zwyczajowym ściśle związanym z narodową
nazwiska Platona czy Kanta, natomiast na ogół z niczym się nie kojarzą Wincentego Lutosławskiego, Józefa Hoene-Wrońskiego czy Jerzego Brauna, choć pisząc dzieła filozoficzne zawarli w nich swoje oryginalne poglądy.<br>Teorie wskazujące na ducha narodu jako źródło odrębności od innych ujmują narody na podobieństwo żywych całości, a człowieka jako część owej całości. Ten pogląd odbiega od liberalizmu, ujmującego każdą jednostkę jako samoistną całość powiązaną z innymi nie przez ducha narodu, ale przez sieć zmieniających się praw pozytywnych.<br>W myśl poglądów szkoły historycznej prawo stanowione jest rezultatem woli prawodawcy. Jest prawem niższego rzędu w porównaniu z prawem zwyczajowym ściśle związanym z narodową
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego