Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Stanisław
Tytuł: Ciemne sprawy międzywojnia
Rok: 2002
na jej terytoriach. Prokuratoria Generalna istniejąca od 1 listopada 1918 roku powołana jest tylko do zastępstwa skarbu państwa polskiego.
Powodowie - a ich liczba powiększyła się tymczasem do 338 - wnieśli rekursy od tego postanowienia. Rozpatrzył je najpierw zwyczajny komplet Izby III Sądu Najwyższego. Uznając jednak, że powództwa mają charakter zasadniczy, podrzucił owo kukułcze jajo kompletowi całej Izby. Ów - z tego samego względu - przekazał sprawę do rozstrzygnięcia Ogólnemu Zgromadzeniu Sądu Najwyższego.-
Pod przewodnictwem I prezesa Sądu Najwyższego S. Śrzednickiego, z udziałem 3 prezesów izb i 20 sędziów (referentem sprawy był Tadeusz Bujak, ongiś sędzia Najwyższego Trybunału Sądowego i Kasacyjnego w Wiedniu, wybitny cywilista
na jej terytoriach. Prokuratoria Generalna istniejąca od 1 listopada 1918 roku powołana jest tylko do zastępstwa skarbu państwa polskiego.<br>Powodowie - a ich liczba powiększyła się tymczasem do 338 - wnieśli rekursy od tego postanowienia. Rozpatrzył je najpierw zwyczajny komplet Izby III Sądu Najwyższego. Uznając jednak, że powództwa mają charakter zasadniczy, podrzucił owo kukułcze jajo kompletowi całej Izby. Ów - z tego samego względu - przekazał sprawę do rozstrzygnięcia Ogólnemu Zgromadzeniu Sądu Najwyższego.-<br>Pod przewodnictwem I prezesa Sądu Najwyższego S. Śrzednickiego, z udziałem 3 prezesów izb i 20 sędziów (referentem sprawy był Tadeusz Bujak, ongiś sędzia Najwyższego Trybunału Sądowego i Kasacyjnego w Wiedniu, wybitny cywilista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego