Typ tekstu: Książka
Autor: Zygmunt Ziembiński
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
zdanie: "Piotr ma dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście włosów na głowie", gdyby Piotr miał w rzeczywistości dwadzieścia jeden tysięcy pięćset piętnaście włosów na głowie w tym momencie. W praktyce w tym ostatnim przypadku, mając zdanie "o włos" fałszywe, powiedzielibyśmy, że jest ono "w przybliżeniu prawdziwe", to znaczy, że to, co owo zdanie głosi, odbiega od rzeczywistości w stopniu dla nas nieistotnym.
Prawdziwe czy fałszywe może być tylko jakieś zdanie. Często spotykanym nonsensem jest wypowiedź: "ta rzecz jest prawdziwa" (chyba że ktoś chce odróżnić "prawdziwą kawę" od namiastki kawy). Prawdziwość zdania albo jego fałszywość nazywamy wartościami logicznymi zdania. Rozróżniamy w praktyce codziennego
zdanie: "&lt;q&gt;Piotr ma dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście włosów na głowie&lt;/&gt;", gdyby Piotr miał w rzeczywistości dwadzieścia jeden tysięcy pięćset piętnaście włosów na głowie w tym momencie. W praktyce w tym ostatnim przypadku, mając zdanie "o włos" fałszywe, powiedzielibyśmy, że jest ono "w przybliżeniu prawdziwe", to znaczy, że to, co owo zdanie głosi, odbiega od rzeczywistości w stopniu dla nas nieistotnym.<br>Prawdziwe czy fałszywe może być tylko jakieś zdanie. Często spotykanym nonsensem jest wypowiedź: "ta rzecz jest prawdziwa" (chyba że ktoś chce odróżnić "prawdziwą kawę" od namiastki kawy). Prawdziwość zdania albo jego fałszywość nazywamy wartościami logicznymi zdania. Rozróżniamy w praktyce codziennego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego