Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Gdańsku". II. "Oświata i szkolnictwo". III. "Nauki humanistyczno-prawne". IV. "Filozofia". V. "Nauki ścisłe". VI. "Nauki przyrodnicze". Pierwsze trzy rozdziały napisał Lech Mokrzecki, pozostałe Kazimierz Kubik. W rozdziale I - wprowadzającym do tematu - otrzymujemy ogólne uwagi informacyjne o środowisku gdańskim, jego kulturze. Sztuki plastyczne, rozwój muzyki, teatru w siedemnastowiecznym Gdańsku stanowią owo cenne tło, pokazują nam, iż metropolia nadbałtycka żyła bujnym życiem kulturalnym, co nie pozostawało, oczywiście, bez wpływu na ogólne i naukowe możliwości środowiska intelektualnego. W jednaj może kwestii zarówno wstęp, jak i uwagi końcowe, pozostawiają pewien niedosyt: brak tu zaakcentowania nie tylko faktu łączności nauki gdańskiej z ogólnopolską, ale i
Gdańsku". II. "Oświata i szkolnictwo". III. "Nauki humanistyczno-prawne". IV. "Filozofia". V. "Nauki ścisłe". VI. "Nauki przyrodnicze". Pierwsze trzy rozdziały napisał Lech Mokrzecki, pozostałe Kazimierz Kubik. W rozdziale I - wprowadzającym do tematu - otrzymujemy ogólne uwagi informacyjne o środowisku gdańskim, jego kulturze. Sztuki plastyczne, rozwój muzyki, teatru w siedemnastowiecznym Gdańsku stanowią owo cenne tło, pokazują nam, iż metropolia nadbałtycka żyła bujnym życiem kulturalnym, co nie pozostawało, oczywiście, bez wpływu na ogólne i naukowe możliwości środowiska intelektualnego. W jednaj może kwestii zarówno wstęp, jak i uwagi końcowe, pozostawiają pewien niedosyt: brak tu zaakcentowania nie tylko faktu łączności nauki gdańskiej z ogólnopolską, ale i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego