Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
dostęp do jakiegoś celu, łatwiej skłoni osobę badaną, aby zachowywała się zgodnie z instrukcją - zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie ona postrzegała innych źródeł LPO;

(6) w przypadku, gdy w celu uzyskania pozytywnej oceny ze strony badacza osoba badana musi postępować w sposób dotychczas nie praktykowany albo niezgodny z przyjętymi normami, owo postępowanie ułatwi bardzo jasno dla osoby badanej sformułowana instrukcja;

(7) badacze (zwłaszcza psychologowie!) postrzegani przez osoby badane jako osoby surowe i nie ujawniające swoich zamiarów, a jednocześnie "wścibskie", mogą wywołać u badanych zachowania oporne;

(8) wysoki poziom LPO u osób badanych sprzyja wystąpieniu OIB, a wyeliminowanie LPO blokuje wystąpienie OIB
dostęp do jakiegoś celu, łatwiej skłoni osobę badaną, aby zachowywała się zgodnie z instrukcją - zwłaszcza wtedy, gdy nie będzie ona postrzegała innych źródeł LPO;<br><br> (6) w przypadku, gdy w celu uzyskania pozytywnej oceny ze strony badacza osoba badana musi postępować w sposób dotychczas nie praktykowany albo niezgodny z przyjętymi normami, owo postępowanie ułatwi bardzo jasno dla osoby badanej sformułowana instrukcja;<br><br> (7) badacze (zwłaszcza psychologowie!) postrzegani przez osoby badane jako osoby surowe i nie ujawniające swoich zamiarów, a jednocześnie "wścibskie", mogą wywołać u badanych zachowania oporne;<br><br> (8) wysoki poziom LPO u osób badanych sprzyja wystąpieniu OIB, a wyeliminowanie LPO blokuje wystąpienie OIB
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego